Preskoči na glavni sadržaj

Makarski srednjoškolci sudjeluju u izradi nove nacionalne strategije za mlade

„Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade“, naziv je konferencije koja će se 12. i 13. lipnja.2017. godine održati u Zagrebu. Konferencija je dio projekta Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade kojeg partnerski provode Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj (ZICM), a sve u cilju procesa izrade novog Nacionalnog programa za mlade. 

Među brojnim predstavnicima udruga mladih i za mlade, osobama koje rade s mladima u sklopu obrazovnih institucija te zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave nadležne za pitanja od značaja za mlade, na konferenciji će sudjelovati i dvoje makarskih srednjoškolaca - Mirko Štrbac i Josip Kerum. Učenici trećeg razreda opće gimnazije na konferenciju su primljeni putem javnog poziva na koji su se prijavili preko udruge Ruke za bolju Makarsku. Kao aktivni sudionici u projektu Abeceda aktivnog građanstva, Štrbac i Kerum uključeni su i u provedbu Lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske kroz edukaciju te ispitivanje, analizu i zagovaranje javnih politika. 

Svoje iskustvo makarski će srednjoškolci podijeliti i s ostalim mladima koji koncept aktivnog građanina shvaćaju kao ulogu koju trebaju preuzeti i prakticirati u različitim segmentima društvenog života mladih. U tom pravcu će biti koncipirane i radionice koje će tijekom dvodnevne konferencije obrađivati pitanja vezana uz kvalitetu obrazovanja, zapošljavanje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zdravlje, kulturu i mobilnost mladih.
Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Kako uspješno napisati i prijaviti projekt Razmjene mladih?

Želite naučiti kako uspješno napisati i prijaviti projekt Razmjene mladih?
Odjel za mobilnost u području mladih u sklopu Agencije za mobilnost i programe EU organizira radionice tijekom kojih ćete moći saznati korisne informacije o pisanju i prijavi projektnog prijedloga.
Željeli bismo Vam pružiti pomoć u pripremi kvalitetnog projektnog prijedloga za natječaj u okviru programa Erasmus+, aktivnosti Razmjena mladih, kako biste potencijalno ostvarili što bolje rezultate. Radionice će biti vezane isključivo uz prijavu projekata Razmjena mladih, aktivnost u okviru Ključne aktivnosti 1 u području mladih te su  namijenjene novim i manje iskusnim organizacijama koje rade s mladima, osobama koje rade s mladima te aktivnim mladima koji žele naučiti kako uspješno napisati i prijaviti projekt Razmjene mladih.
Radionice će se održati u više gradova u suradnji s Eurodesk multiplikatorima, organizacijama koje pružaju informacije o europskim mogućnostima za mlade. U prvom ciklusu održavanja radionica…

Anketa o Info-centrima za mlade

Projektni partneri organizacije ERYICA provode anketu kojom žele identificirati potrebe, trendove i relevantne teme u području informiranja mladih. Anketa je namijenjena mladima u dobi od 15 do 29 godina. Unutar okvira Erasmus+ projekta #YouthInfo: Future Youth Information Toolbox, projektni partneri ERYICA-e trenutačno provode anketu kojom žele identificirati potrebe, trendove i relevantne teme u području informiranja mladih.

Upitnik je namijenjen mladima u dobi od 15 do 29 godina. Putem upitnika želi se saznati koliko mladi koriste usluge Info centara za mlade te što misle o pomoći i podršci koju mogu dobiti kroz usluge informiranja i savjetovanja. Osim toga, upitnikom se želi saznati koje vrste informacija mladi generalno traže, koje izvore koriste, koje metode informiranja su im draže i koliko im je jednostavno doći do tih izvora.

Ovo istraživanje se provodi kako bi se poboljšale informacijske usluge za mlade.

Anketa na hrvatskom jeziku nalazi se na slijedećoj poveznici.

Rok za i…

Info centar za mlade Makarska - točka lansiranja Vaše informacije

Info centar za mlade  Makarska poziva sve organizacije s makarskog područja koje rade s mladima da informacije o svom radu od sada dijele i putem službene internetske stranice www.infoma.org. Info centar za mlade Makarska projekt je kojeg je pokrenula udruga Ruke za bolju Makarsku, u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska, a u skladu s ciljevima strateškog dokumenta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarska za razdoblje od 2016. do 2020
Cilj rada Info centra za mlade Makarska je informiranje, savjetovanje, podrška i educiranje mladih kako bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje kvalitete njihovog života te uspješne uključenosti u život lokalne zajednice.
Kako bi se mogao ostvariti taj cilj nastoje se prikupiti svi relevantni podaci o organizacijama (institucijama, udrugama, klubovima i društvima) koje rade s mladima. U tu svrhu potrebna je pomoć i suradnja kroz prenošenje informacija o aktivnostima organizacija - poglavito onima koji su…