Preskoči na glavni sadržaj

Postovi

Prikazuju se postovi od prosinac, 2017

Anketa o Info-centrima za mlade

Projektni partneri organizacije ERYICA provode anketu kojom žele identificirati potrebe, trendove i relevantne teme u području informiranja mladih. Anketa je namijenjena mladima u dobi od 15 do 29 godina. Unutar okvira Erasmus+ projekta #YouthInfo: Future Youth Information Toolbox, projektni partneri ERYICA-e trenutačno provode anketu kojom žele identificirati potrebe, trendove i relevantne teme u području informiranja mladih.

Upitnik je namijenjen mladima u dobi od 15 do 29 godina. Putem upitnika želi se saznati koliko mladi koriste usluge Info centara za mlade te što misle o pomoći i podršci koju mogu dobiti kroz usluge informiranja i savjetovanja. Osim toga, upitnikom se želi saznati koje vrste informacija mladi generalno traže, koje izvore koriste, koje metode informiranja su im draže i koliko im je jednostavno doći do tih izvora.

Ovo istraživanje se provodi kako bi se poboljšale informacijske usluge za mlade.

Anketa na hrvatskom jeziku nalazi se na slijedećoj poveznici.

Rok za i…

Info centar za mlade Makarska - točka lansiranja Vaše informacije

Info centar za mlade  Makarska poziva sve organizacije s makarskog područja koje rade s mladima da informacije o svom radu od sada dijele i putem službene internetske stranice www.infoma.org. Info centar za mlade Makarska projekt je kojeg je pokrenula udruga Ruke za bolju Makarsku, u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska, a u skladu s ciljevima strateškog dokumenta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarska za razdoblje od 2016. do 2020
Cilj rada Info centra za mlade Makarska je informiranje, savjetovanje, podrška i educiranje mladih kako bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje kvalitete njihovog života te uspješne uključenosti u život lokalne zajednice.
Kako bi se mogao ostvariti taj cilj nastoje se prikupiti svi relevantni podaci o organizacijama (institucijama, udrugama, klubovima i društvima) koje rade s mladima. U tu svrhu potrebna je pomoć i suradnja kroz prenošenje informacija o aktivnostima organizacija - poglavito onima koji su…